ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREEnergetyka w UE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.

MATERIAŁY PROBLEMOWE
22.04.2016r. 05:00

Daniel Borsucki - członek rady Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii ("Polska Energia" - marzec 2016)
Czy w ramach polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej możliwe jest efektywne funkcjonowanie polskiego górnictwa węgla kamiennego?
31.03.2016r. 06:05

Janusz Sowiński, Tadeusz Pydych, Robert Tomaszewski, Artur Wachtarczyk ("Rynek Energii" - luty 2016)
Artykuł prezentuje analizę efektywności wybranych inwestycji w OZE w kontekście funkcjonowania systemu aukcyjnego wprowadzonego w nowej ustawie OZE.
24.03.2016r. 06:15

Aleksandra Górecka-Zbrońska ("Rynek Energii" - luty 2016)
Biomasa w Polsce uważana jest za odnawialne źródło energii o największych zasobach. Jest wykorzystywana do celów energetycznych zarówno do produkcji energii elektrycznej, jak i ciepła. Biomasę podzielono na tę, która ma szanse na to, by zaistnieć w systemie wsparcia OZE oraz na tę, która z tego typu wsparcia nie będzie mogła skorzystać.
08.03.2016r. 14:29

Rafał Nagaj ("Rynek Energii" - luty 2016)
Celem artykułu było określenie, jakie czynniki wywierają wpływ na ceny energii elektrycznej dla odbiorców końcowych. Badanie zostało przeprowadzone dla wybranych krajów Unii Europejskiej dla okresu 2004-2014.
01.03.2016r. 13:40

Tomasz Popławski, Monika Weżgowiec ("Rynek Energii" - luty 2016)
Autorzy w artykule opisują funkcjonowanie kilku wybranych europejskich giełd energii wraz z Towarową Giełdą Energii działającą w Polsce. Przedstawiono krótki zarys historyczny, cel oraz zakres ich działalności. Omówiono i porównano rynki na których działają giełdy w celu znalezienia różnic i podobieństw łączących te platformy. Autorzy podjęli także próbę porównania kształtowania się poszczególnych wielkości, takich jak: cena, wolumen oraz indeksy notowań na tych giełdach.
22.02.2016r. 13:40

Andrzej Adamkiewicz, Wojciech Zeńczak ("Rynek Energii" - grudzień 2015)
Transport biomasy do Elektrowni Dolna Odra realizowany jest za pomocą ciągników siodłowych z okolicznych lasów i innych pobliskich źródeł, natomiast do Elektrowni Szczecin również przy użyciu ciągników siodłowych, ale głównie z pobliskiego portu, dokąd biomasa dostarczana jest statkami z innych kontynentów. Środki transportu są również źródłem emisji CO2, co pomniejsza globalne korzyści wynikające ze spalania biomasy w elektrowniach. W tym aspekcie podjęto w artykule próbę oceny wpływu realizowanych sposobów transportu biomasy do wspomnianych elektrowni na wielkość redukcji emisji CO2 przez zastąpienie węgla kamiennego biomasą.
16.02.2016r. 14:00

prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski, profesor PW , dr inż. Sławomir Bielecki, adiunkt - Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Instytut Techniki Cieplnej im. B. Stefanowskiego, Zakład Racjonalnego Użytkowania Energii ("Energetyka" - styczeń 2016)
Artykuł porusza problematykę efektywności energetycznej od strony proponowanych środków i działań, służących poprawie efektywności energetycznej (tzw. EEIM), z punktu widzenia formalno-prawnego oraz polityki energetycznej, aktualnie prowadzonej przez Unię Europejską. Przedstawiono zakres środków EEIM, predestynowanych dla dużych zakładów przemysłowych oraz zaproponowano wprowadzenie metodyki oceny EEIM, która pozwalałaby uwzględnić, poprzez wielokryterialne metody podejmowania decyzji, szereg czynników dotychczas pomijanych, bowiem obecnie stosowane oceny opierają się głównie na prostych wskaźnikach ekonomicznych.
22.01.2016r. 13:50

dr Jan Rączka, Regulatory Assistance Project, Forum Analiz Energetycznych
Nowa organizacja rynku energii w Polsce musi dać mocny sygnał cenowy do uruchomienia inwestycji w nowe zasoby energetyczne zarówno po stronie podażowej jak i popytowej, a też musi zapewnić taką charakterystykę systemu energetycznego, żebyśmy mogli w pełni korzystać z dobrodziejstwa postępu technologicznego – tanich OZE, rozproszonych magazynów energii, inteligentnych sieci energetycznych, elektrycznych samochodów.
22.01.2016r. 13:47

("Energia Gigawat" - 11-12/2015)
Trudno o większy ładunek hipokryzji. Pod parasolem unijnych sankcji wobec Rosji za aneksję Krymu niemieckie firmy podpisują umowę o budowie kolejnej już II nitki gazociągu Nord Stream. Niemcy domagają się unijnej solidarności w przyjmowaniu uchodźców, także od krajów Europy Środkowo-Wschodniej i straszą pozbawieniem wspólnotowych przywilejów, a z drugiej strony nie chcą słyszeć o solidaryzmie w zakresie bezpieczeństwa energetycznego.
20.01.2016r. 13:51

Jerzy Janikowski - Biuro Regulacji i Współpracy Międzynarodowej; Stanisław Tokarski - Prezes Zarządu Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie ("Polska Energia" - grudzień 2015)
Na obszarze wspólnoty europejskiej powstaje unia energetyczna. Czym się zajmie i jak będzie zarządzana? Czy unia energetyczna w swojej konstrukcji powinna być silna, obejmować zagadnienia bezpieczeństwa dostaw surowców energetycznych, zwłaszcza gazu i być zarządzana tak jak Wspólnota Węgla i Stali? Czy wyzwania, jakie stoją przed UE w obszarze energii, nie są podobne do tych z lat 50. ubiegłego wieku?cire
©2002-2017
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE