ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREEnergetyka w UE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


MATERIAŁY PROBLEMOWE
15.07.2016r. 05:28

dr inż. Anna Hnydiuk-Stefan - Instytut Innowacyjności Procesów i Produktów ("Energia Gigawat" - 6/2016)
Najważniejszym aspektem dokonania porównania technologii wytwarzania energii elektrycznej poprzez spalanie węgla w atmosferze powietrznej oraz w wysokiej koncentracji tlenu jest opłacalność obu inwestycji. Przy obecnych średnich cenach sprzedaży energii elektrycznej kształtujących się poniżej poziomu 180 PLN/MWh obie inwestycje są nieopłacalne dla inwestorów.
20.06.2016r. 05:30

dr Jędrzej Bujny, Tymoteusz Mądry, Sójka Maciak Mataczyński Adwokaci sp. k. ("Nowa Energia" - 3/2016)
Kwestie utraty statusu odpadów reguluje ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.). W stosunku do paliw alternatywnych wytwarzanych z odpadów pojawia się jednak na gruncie tego zagadnienia szereg wątpliwości, które wymagają precyzyjnego wyjaśnienia.
14.06.2016r. 05:24

Oskar Skibiński ("Rynek Energii" - kwiecień 2016)
Artykuł dotyczy analizy wybranych instrumentów prawnych, przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii przez wzgląd na konieczność zapewnienia skuteczności podejmowanych działań nadzorczych w ujęciu krajowym i transgranicznym, które autor uznał za istotne z uwagi na konieczność ujednolicenia sytuacji prawno-gospdarczej uczestników rynku.
08.06.2016r. 05:32

Józef Paska, Tomasz Surma ("Rynek Energii" - kwiecień 2016)
W artykule przedstawiono zakres polityki energetycznej Unii Europejskiej do 2030 roku oraz dokonano oceny wpływy tej polityki na działalność przedsiębiorstw energetycznych w Polsce.
02.06.2016r. 05:33

Mgr Maria Kaska, dr inż. Andrzej Sławiński, dr inż. Aneta Świercz - Centrum Integracji Badań Energetycznych CENERG, Instytut Energetyki ("Energetyka" - kwiecień 2016)
Bioenergia spełnia w Europie kluczową rolę w bilansie energii ze źródeł odnawialnych. Przewidywany do 2050 roku 3-5-krotny wzrost potencjału wytwórczego energii z biomasy wskazuje, że bioenergia spełniać będzie ogromną rolę również w przewidywalnej przyszłości. Warunkiem tego jest jednak zapewnienie dostępności biomasy, stały rozwój technologii bioenergetycznych, obniżanie kosztów całego łańcucha wytwórczego i minimalizacja wpływu technologii na środowisko.
20.05.2016r. 05:35

Katarzyna Łabinowicz, Zygmunt Parczewski, Adam Umer ("Rynek Energii" - 1/2016)
The paper presents results of EU countries grouping into homothetic clusters, according to their similarity in terms of socio-cultural and techno-economic development level recorded in different periods (2000, 2005, 2012).
19.05.2016r. 05:33

Waldemar Dołęga - Politechnika Wrocławska ("Energia Gigawat" - 5/2016)
Celem strategicznym krajowej polityki gospodarczej jest uzyskanie trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju. Oznacza to powiązanie rozwoju gospodarczego oraz wzrostu jakości życia ludności z poprawą stanu środowiska przyrodniczego a także dążeniem do zachowania go w dobrym stanie dla przyszłych pokoleń, a więc z zapewnieniem bezpieczeństwa ekologicznego.
13.05.2016r. 05:29

Anna Janosz - Uniwersytet Śląski
Praca konkursowa Anny Janosz z Uniwersytetu Śląskiego, laureatki I miejsca w trzeciej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Energetycznego „Prawo z Energią” zorganizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań.
10.05.2016r. 05:00

Jan Wyganowski ("Energia Gigawat" - 5/2016)
Kraje UE importują 66 proc. potrzebnego im gazu ziemnego. A będzie jeszcze gorzej. Za 20 lat, ze względu na wyczerpywanie się własnej produkcji oraz konieczność redukcji emisji, Europa może potrzebować dodatkowych 250 miliardów metrów sześciennych gazu.
05.05.2016r. 05:30

dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, prof. ndzw. PŁ, mgr inż. Olga Namiecińska, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka ("Nowa Energia" - 2/2016)
Odpady towarzyszą ludzkości od początków rozwoju cywilizacji. Na wszystkich etapach tego rozwoju sposób gospodarowania odpadami był wysoce niedostateczny w stosunku do skali wytwarzanych odpadów oraz do narastającej ich nagromadzonej ilości. Podejmowane próby rozwiązani problemu, czy to w starożytności, czy w wiekach średnich były zazwyczaj tylko półśrodkami sprowadzającymi się do gromadzenia odpadów i innych nieczystości poza murami miast, z dala od siedzib ludzkich.cire
©2002-2018
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE